Αρχική Σελίδα  |  Εργαστήριο  |  Πρσωπικό  |  Υποδομή  |  Έρευνα  |   Επιστημονικές Εκδηλώσεις |  Σύνδεσμοι  |  Νέα  |  Επικοινωνία

Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Το έργο "αναβάθμιση ιστοσελίδας" συγχρηματοδοτείτε κατα 75% απο την Ευρωπαική Ενωση-Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατα 25% αποτο Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του μέτρου 9.1 του Επιχειρισιακού προράμματος "Ανταγωνιστικότητα" Γ' Κ.Π.Σ. 2000-2006
Σχεδίαση Plantech